پریچهر سلطانی زراسوند در سال ۱۳۴۰ در شهرکرد دیده به جهان گشود.
دکترای ادبیات معاصر
استادیار دانشگاه
نویسنده.منتقد.فعال سیاسی
مدیر تشکلهای داوطلبانه خدمت به محرومین
سه دوره مدیر نمونه در کشور .استان و شهرستان
پژوهشگر نمونه
دریافت بیش از یکصد تشویق نامه از ریاست جمهوری.وزیران.استانداران.مدیران کل و …

معرفی سردار بی بی مریم بختیاری
بی‌بی مریم بختیاری (زادهٔ 1252 قلعه تل – درگذشتهٔ ۱۳۱۶ اصفهان ،مدفن تکیه میر ) مشهور به سردار مریم بختیاری، نویسنده کتاب خاطرات سردار بی بی مریم و از زنان فعال در انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول و مطالبات زنان بود. خانواده بی‌بی‌مریم از بانفوذترین خاندان‌های ایرانی دوره قاجار به‌شمار می‌آمد، پدرش؛ حسینقلی خان ایلخانی، و مادرش بی بی فاطمه چهارلنگ و برادران او؛ علیقلی خان سردار اسعد (از رهبران انقلاب مشروطه) و نجفقلی صمصام‌السلطنه (۲ دوره رئیس‌الوزرای ایران) و نیز عموزادگان وی، ضرغام السلطنه ،از رجال شناخته‌شده دوران قاجار و پهلوی محسوب می‌شدند. او مادر محمد علی خان،علیمردان خان، و مصطفی قلی خان بود . همسر اول وی علیقلی خان چهارلنگ و همسر دومش ،فتح الله خان پسر عمویش بود.همزمان با بروز قحطی ماهیانه 50 نفر فقیر را تحت تکفل داشت و 500 تومان اعانه به فقرای اصفهان می داد علیرغم تعیین جایزه شش هزار لیره ای روس و انگلیس برای دستگیری او و آزادیخواهان ایران و افسران آلمان و متحدانش ،