زندگینامه

پریچهر سلطانی در سال ۱۳۴۰ در شهرکرد دیده به جهان گشود.
دکترای ادبیات معاصر
استادیار دانشگاه
نویسنده.منتقد.فعال سیاسی
مدیر تشکلهای داوطلبانه خدمت به محرومین
سه دوره مدیر نمونه در کشور .استان و شهرستان
پژوهشگر نمونه
دریافت بیش از یکصد تشویق نامه از ریاست جمهوری.وزیران.استانداران.مدیران کل و….
کسب رتبه ممتاز تفسیر قرآن کریم
دانشحوی رتبه اول دکترا
دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد
دانشجوی رتبه اول لیسانس
ارائه دهها مقاله علمی در همایشهای ملی و بین المللی
نویسنده ۸کتاب
آخرین کتاب .سردار بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی به روایت اسناد منتشر نشده
عضو کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه
شش سال عضویت در شورای شهر شهرکرد
نایب رئیس شورای شهر
عضو کمیسیون ماده صد و عضو کارگروه سرمایه گذاری شهرداری
رییس کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای شهر
مدیر عامل جمعیت اجتماعی فرهنگی زنان
رئیس هیئت مدیره جمعیت مدیران زن پیشرو کشور
رئیس هیئت مدیره جمعیت بیماران تالاسمی
مدیرکل بانوان استانداری چهارمحال و بختیاری
عضویت در بیست کمیته و کارگروه اشتغال.پژوهش.گردشگری.ورزش و جوانان .صنعت.تجارت و….
۲۵سال مدیر و معلم
سردبیر نشریه جلوه قرهنگ
روزنامه نگار و خبرنگار
عضو شورای تحقیقات وپژوهش آموزش و پرورش
عضو گروه علمی فرهنگ و هنر عشایر فرهنگستان هنر
مدرس آموزش خانواده
در حال حاضر
مشاور در وزارت صنعت .معدن و تجارت
دبیر کارگروه زنان روستایی.عشایر و مناطق محروم در معاونت زنان و خانواده ریاست حمهوری
نایب رییس اتاق مدیران زن ایران
عضو اتاق فکر خانه مدیران در سازمان مدیریت صنعتی کشور
استادیار دانشگاه
مشاور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران